ECO-SCHOOL


Sissejuhatus Rohelise Kooli programmi kohta

1. Oleme  liitunud  Rohelise  Kooli  programmiga alates 2016.aasta septembrist. Programmi  eesmärgiks  on aidata  lastel  ja noortel  kujuneda jätkusuutlikult  mõtlevateks  keskkonnateadlikeks  inimesteks. Tänased  lapsed  ja noored otsustavad  tulevikus, millises maailmas  elame  ja kuidas  Maa  rikkust  kasutatakse. Programm  toob  keskkonnasäästlikku  mõtteviisi  kooli  või lasteaia tegemistesse ning  seda süsteemselt  ja terviklikult. Oleme pälvinud  ka  edukat  programmis  osalemist  tõendava ülemaailmselt  tuntud ja tunnustatud ökomärgise  rohelise lipu. 

2. Ülemaailmselt  juhib  programmi  Foundation  for  Environmental  Education (FEE) Taanis  asuv  valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edeneda kestlikku arengut.  Eestis  juhib Rohelise kooli  programmi  Eesti  Looduskaitse  Selts  (ELKS), olles  FEE  täieõiguslik  liige. Programmi  tegevusi  koordineerib Tartu  loodusmaja (link: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/).

3. Link  kõigi  programmis  osalevate  õppeasutuste  kaardiga:

Eestis on programmiga  liitunud  peaaegu 180 kooli, huvikooli ja lasteaeda.  https://drive.google.com/open?id=1Ey8vyegIUTfbRy2pW0ay6MCppK3BQk24&usp=sharing /

4. Meie kool on kaardil

Link: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Ey8vyegIUTfbRy2pW0ay6MCppK3BQk24


Meie kool on kolmekordselt  Rohelise lipuga tunnustatud  (04.06.2021)

 

Rohelise  kooli  programmi  näol  on  tegemist  tuntuima  ülemaailmse  keskkonnaharidusprogrammiga  õppeasutustele, mille  eesmärgiks  on  süsteemselt  ja  jätkusuutlikult  integreerida  keskkonnasäästlikku  mõtteviisi  ja käitumist  kooli või  lasteaia tegevustesse. Eestis  on  tänaseks  Rohelise  kooli  programmiga  liitunud  üle 170  kooli  ja lasteaia, sh mitu huvikooli. Üle maailma on  võrgustikus  lisaks  Eestile veel  70  riiki  ja kokku üle  56 000  õppeasutuse. Programmi juhib  Taanis  asuv  Foundation  of Environmental  Education  (FEE), Eestis  on  tegevuste  koordinaatoriks  Tartu loodusmaja.

4.juunil 2021.aastal  tunnustas  rahvusvaheline  Rohelise  kooli programm  iga – aastaselt Eesti tublisid keskkonnahoidlikke koole ja lasteaedu, kes pälvisid keskkonnamärgise “Roheline lipp”. Sündmuse avas kõnega president Kersti Kaljulaid, kes  olles Rohelise kooli  programmi  patroon, tänas õppeasutusi tehtud töö eest ja andis sümboolselt veebi teel üle rohelised lipud. Sündmus toimus veebiülekandena Järvamaalt  Laupa Põhikoolist, kes on üks 56 Eesti õppeasutustest, kes Rohelise lipu tunnustuse said.

Meie koolile omistati  rohelipp  kolmandat  korda.


Meie kooli põhiteemad (2021/22.õa):

1. Tervis ja heaolu

2. Toit

3. Globaalne  kodakondsus

4. Kooliõu/ õueala


Meie kooli põhiteemad (2020/21.õa):

1.  Elurikkus ja loodus

2.  Globaalne kodakondsus

3.  Toit

4. Meri ja rannik. Vesi


Meie kool on teistkordselt Rohelise lipuga tunnustatud (05.06.2019)

 

Meie kool  osaleb  alates 2016. a septembrist   Rohelise Kooli programmis, mille  eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. See on ülemaailmne programm  Eco-Schools Global (programmi  Eestis  kasutatav nimetus  on Roheline Kool). Programmi  juhib Taani  keskkonnaharidusorganisatsioon  Foundation for Environmental Education. Eestis  juhib Rohelise Kooli  programmi  Eesti  Looduskaitse  Selts  Tallinna  Keskkonnaameti  ja Tallinna Haridusameti  toel.

5. juunil 2019  toimus  Eesti  Rahvusraamatukogus  Rohelise  kooli  programmi  tunnustusüritus-konverents. Hindamiskomisjon otsustas  teistkordselt  tunnustada meie keskkonnaalast tööd ülemaailmse  ulatusega ökomärgisega „Roheline lipp“.  


ROHELISE KOOLI PROGRAMM (ECOSCHOOLS)

http://www.ecoschools.global/

 

• Ülemaailmne, osaleb 49000 kooli 64 maalt.

• Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) -  valitsusväline heategevusele

orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku

arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab  organisatsioone

rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni

keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

 

Meie kool osaleb alates 2016. a septembrist   Rohelise Kooli programmis,

mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. 

Ülemaailmselt tuntud ökomärgise Roheline lipp taotluste hindamiseks moodustatud komisjon tunnustas  meie  haridusasutuse keskkonnahariduslikku tööd. Meie kooli töörühmas  on iga vanuseastme õpilasi, õpetajaid, töötajaid, juhtkonna liikmeid ja lapsevanemaid.

14.novembril 2017.aastal  külastas  meie kooli Rohelise kooli projekti juht Sirje Aher ja andis üle meie kollektiivile Rohelise lipu.